Upravljanje skladištem

Proizvođači i trgovci, poslove upravljanja skladištima i distribucijom, sve više poveravaju kompanijama specijalizovanim za pružanje logističkih usluga (LSP – Logistic Service Providers)

Kako ovo funkcioniše?

Premeštanje izvan skladišta


Današnje LSP kompanije uzimaju robu sa više strana, a zatim ih grupišu za iste ili slične destinacije, ili ih sortiraju za različita odredišta. Ponekad, skladištenje nije opcija već se roba odmah transportuje dalje. 

Za ovu vrstu složenog upravljanja skladištem, neophodna je tesna saradnja između svih trgovinskih partnera. Naši standardi pomažu tu saradnju i usklađenost, omogućujući dostupnost preciznim i uvek ažurnim informacijama, svakom od učesnika u ovom procesu.

Prednosti naših standarda

  • Upravljanje izlaznim i ulaznim tokovima čine efikasnijim
  • Pružaju precizne i ažurne informacije o inventaru
  • Smanjuju zalihe u skladištu i oslobađaju prostor na policama
  • Unapređuju prikupljanje i objedinjavanje isporuke
  • Štede vreme i smanjuju mogućnost grešaka, koje obično nastaju u manuelnim procesima