< GS1 Crna Gora - Upravljanje transportom

Upravljanje transportom

Primetan je porast zahteva za čestim isporukama, malim pošiljkama i preciznom distribucijom u gusto naseljenim gradskim zonama. Sve ovo je potrebno obaviti sa najnižim mogućim troškovima, koristeći održive metode kroz različite vidove transporta.

Kako ovo fukcioniše?

Koordinisanje transporta i isporuke

Špediteri i transportne kompanije moraju međusobno deliti informacije o kapacitetima. Da bi uspešno sinhronizovali složene transportne procese, oni se sve više oslanjaju na specijalističke usluge logističkih kompanija.

Korišćenjem naših GS1 standarda, vi možete značajno pojednostaviti složeni proces upravljanja transportom – posebno našim LIM modelom (Logistic Interoperability Model). On pomaže svim učesnicima da uspešno sarađuju i da dele informacije o transportu, špediciji i isporuci pošiljke duž celog njenog puta, od početka do kraja.

Prednosti naših standarda

  • Pomažu vam da upravljate složenim isporukama, koje uključuju različite oblike transporta
  • Obezbeđuju pouzdane informacije o tome gde se nalaze pošiljke i kada će stići na odredište
  • Unapređuju kontrolu slanja robe iz kontejnera za otpremu, preko palete, pa sve do pakovanja u kutije
  • Omogućuju vam da isporučite više pošiljki, sa više različitih strana, u jednoj isporuci
  • Omogućuju vam da jednu pošiljku podelite na više odvojenih isporuka
  • Pospešuju održivost - efikasno natovareni kamioni znače, da ih je manji broj potreban za transport iste količine robe, a samim tim je i manja emisija štetnih gasova