Kao proizvođač, trgovac ili logistička kompanija, vi morate u svakom trenutku tačno znati gde se nalazi vaša pošiljka robe, odakle ona dolazi, i kada i gde treba da stigne. Korišćenje GS1 standarda vam pruža ažurne i precizne informacije o svemu navedenom, na osnovu čega možete donositi ispravne i dobre odluke za vaše poslovanje.

Naši standardi u akciji

Postoje 5 poslovnih procesa u sektoru transporta i logistike čija efikasnost, brzina i tačnost povećavaju upotrebu naših standarda: