Uslovi korišćenja

GS1 AISBL je međunarodna neprofitna asocijacija sa sedištem u Briselu na adresi: Avenue Louise 326, 1050 Brisel, Belgija (broj registracije u Registru pravnih subjekata: 419.640.608).

Odricanje

GS1 predstavlja ovaj veb sajt u cilju širenja besplatnih informacija koje služe za javno dobro. GS1 nadgleda kvalitet dostupnih informacija na ovom veb sajtu i redovno ih ažurira. Ipak, GS1 ne garantuje i ne prihvata bilo kakvu pravnu odgovornost koja proizilazi ili je u vezi sa tačnošću, pouzdanošću, upotrebom ili nepotpunošću bilo kog materijala koji se nalazi na ovom veb sajtu ili na bilo kom povezanom sajtu. Ovaj sajt nije zamena za nezavisno profesionalno savetovanje i korisnici treba da dobiju odgovarajući profesionalni savet relevantan za svoje pojedinačne okolnosti. Materijal na ovom veb sajtu može uključivati stanovišta ili preporuke trećih strana koji ne odražavaju stavove GS1 ili ukazuju na svoje odluke tokom pojedinačnih akcija.

Linkovi ka eksternim veb sajtovima

Ovaj veb sajt sadrži linkove ka ostalim veb sajtovima koji su izvan GS1. GS1 preuzima razumnu zaštitu u povezivanju sa veb sajtovima, ali nema direktnu kontrolu nad sadržajem povezanih linkova ili na promene koje se mogu desiti, a u vezi su sa sadržajem pomenutih sajtova.

Korisnik ima odgovornost da donese svoje sopstvene odluke u vezi tačnosti, upotrebe, pouzdanosti i ispravnosti informacija sadržanih u linkovima koji se nalaze izvan ovog veb sajta.

Postavljanje sadržaja na ovaj veb sajt

Postoji mogućnost postavljanja sadržaja na ovaj sajt uz poštovanje uslova koji će biti navedeni u nastavku ovog teksta. Sve postavljene informacije moraju biti istinite i ne smeju sadržati lažne ili pogrešne navode. Zabranjeno je postavljanje negativnih ili lažnih informacija o konkurenciji kao i dovođenje u pitanje dobre volje, trgovine, poslovanja i reputacije kako konkurencije tako i GS1. Zabranjeno je menjanje bilo kog sadržaja ovog veb sajta kao i promena fajlova, stranica, slika, informacija na ovom i drugim veb sajtovima. Svaka informacija koja se nalazi na ovom veb sajtu je podložna ograničenju odgovornosti i ovlašćenja koji su navedeni u prethodnom odeljku. Ukoliko postavite svoj logo na naš veb sajt, time dodeljujete GS1 neekskluzivno i neprenosivo pravo na korišćenje istog isključivo u svrhu povezivanja vašeg veb sajta sa našim veb sajtom. Nije dozvoljena bilo koja druga upotreba vašeg logoa bez vašeg pismenog odobrenja. Podrazumeva se da pravo na korišćenje vašeg logoa koje ste ustupili GS1 može biti povučeno u svakom trenutku, po vašoj odluci.

Zaštita

GS1 primenjuje opseg sigurnosnih kontrola radi zaštite svog veb sajta od neovlašćenog pristupa. GS1 ne prihvata odgovornost za bilo kakvo ometanje ili oštećenje korisničkog kompjuterskog sistema, softvera ili podataka koji su u vezi sa ovim veb sajtom ili se odnose na korišćenje istog. Korisnici se podstiču da preduzmu odgovarajuće i adekvatne mere predostrožnosti kako bi se osigurali da šta god izaberu sa ovog sajta bude bez virusa ili drugih kontaminacija koje mogu da oštete kompjuterski sistem korisnika, softver ili podatke.

Obaveštenje o autorskom pravu

Sadržaj ovoj sajta zaštićen je odredbama autorskog prava. Ovaj materijal možete preuzeti, prikazati, štampati ili umnožavati samo u nepromenjenom obliku (zadržavajući ovo obaveštenje) za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili upotrebu u okviru vaše organizacije. Nezavisno od bilo kog korišćenja dozvoljenog od strane belgijskog Zakona za zaštitu autorskog prava, sva ostala prava se zadržavaju.

Zahtevi i upiti koji se odnose na umnožavanje i ostala prava treba uputiti na: GS1 Srbija, Novi Beograd 11070, Bulevar Zorana Đinđića 73, Srbija ili na office@gs1rs.org. Ovo obaveštenje ne treba ukloniti.

Nije vam dozvoljeno ponovno prenošenje, distribucija ili komercijalizacija informacija ili materijala bez prethodnog traženja pismenog odobrenja od GS1. Nije vam dozvoljeno da koristite veb sajt da bi ste prodali proizvod ili uslugu ili da povećate posećenost vašem veb sajtu.

Veza sa ovim sajtom

Možete se povezati sa GS1 veb sajtom na vaš celokupan trošak i odgovornost. Zabranjeno je menjanje bilo kog sadržaja ovog veb sajta kao i promena fajlova, stranica, slika, informacija na ovom i drugim veb sajtovima.