Dostava i prijem

Isporuka robe dolazi iz fabrike ili skladišta i odlazi u trgovine, restorane i bolnice. U svakom slučaju, pošiljka mora biti primljena, proverena, prijavljena, konsolidovana i evidentirana - ponekad uključujući i pojedinačni serijski broj.

Kako to funkcioniše?

Prijem i otprema robe

Uspeh vašeg poslovanja zavisi od informacije o tome šta treba da stigne, i kada. Takođe, neophodno je znati gde se tačno nalaze otpremljene pošiljke, na svom putu ka odredištu. Sve češći slučajevi „kontinuirane dopune“ čine sve ovo još značajnijim, sa zahtevima za brzi pretovar, česte isporuke i male količine. Vašem poslovanju je neophodan efikasan i precizan proces otpreme i prijema. Morate imati jasan način, kako identifikovanja paleta i kutija, tako i deljenja informacija o otpremnicama i nalozima za prijem, sa svojim poslovnim partnerima.

Naši standardi upravo to omogućavaju.

 

Prednosti naših standarda

  • Daje precizne i ažurne informacije o dolaznim pošiljkama
  • Omogućavaju brzo podudaranje same isporuke, sa prethodno dobijenim podacima o njoj.
  • Štede vreme i smanjuju mogućnost grešaka, koje su čest slučaj u manuelnim procesima.
  • Smanjuje količinu otpada u distribuciji kvarljive robe.
  • Nudi automatske povratne informacije o nepodudarnosti isporuke.
  • Omogućavaju praćenje robe i aktivnosti duž celog lanca snabdevanja.