Informacije za medije

Ukratko o GS1

GS1 je neutralna, neprofitna organizacija koja se bavi projektovanjem i uvođenjem globalnih standarda, tehnologija i rešenja za poboljšanje efikasnosti lanca isporuke i tražnje pružajući korisne informacije za razmenu robe i usluga.

GS1 su zajednički osnovali EAN International i UCC (Savet za uniformno kodiranje) i danas je najšire korišćen sistem standarda za lanac isporuke, širom sveta.

GS1 ima preko 40 godina iskustva i prisutan je u 150 zemalja. Više od milion kompanija, koje reprezentuju sve tačke u lancu isporuke i tražnje i koje obave preko pet milijardi transakcija svakog dana, pokreću aktivnosti u organizacijama.

GS1 deluje u više od 20 oblasti, uključujući oblast robe široke potrošnje, zdravstvo, prevoz i logistiku, kao i odbranu. GS1 radi sa malim i srednjim firmama isto kao i sa najvećim korporacijama u svetu. Sistem standarda koje integriše GS1 je osnov za tačnu identifikaciju i razmenu informacija o proizvodima, imovini, uslugama i lokacijama.

Proizvodi GS1 su:

  • GS1 bar kodovi: globalni standardi za brzu i automatsku identifikaciju jedinica i imovine ili njihovih lokacija
  • GS1 eCom: globalni standardi za elektronsku razmenu poslovnih poruka i brzu i tačnu razmenu podataka između poslovnih partnera
  • GS1 GDSN: standardizovano globalno okruženje za sinhronizaciju podataka između poslovnih partnera
  • GS1 EPCglobal: globalni standardi za identifikaciju jedinica i imovine, zasnovani na RFID.

GS1 takođe pruža rešenja koja su kombinacija više GS1 proizvoda, kao što su:

  • GS1 sledljivost, za praćenje i ulaženje u trag jedinicama, kao što su hrana ili lekovi, kroz lanac isporuke.
  • GS1 bezbednost pacijenta, radi prevencije od grešaka zdravstvenih radnika i falsifikovanja u lancu isporuke (iz oblasti zdravstva).

Dalje, GS1 nudi širok opseg usluga kojima pomaže uvođenje i upotrebu njegovih standarda, kao što su obuka, sertifikacija, tehnička pomoć i konsultacije prilikom uvođenja.

110 organizacije - članice GS1 su nacionalne asocijacije koje pružaju alate i pomoć kompanijama u tim zemljama. Organizacije – članice GS1, na primer, dodeljuju jedinstvene brojeve koji su osnova standarda GS1 sistema. Za više informacija, posetite  http://www.gs1.me .