EPCIS i GS1 Osnovni poslovni rečnik (CBV)

EPCIS je GS1 standard koji omogućava poslovnim partnerima da dele informacije o fizičkom kretanju i statusu proizvoda, tokom njegovog kretanja kroz lanac snabdevanja – od učesnika do učesnika u lancu snabdevanja, i na kraju do samog potrošača. Ovaj standard pomaže da se odgovori na pitanja „šta, gde, kada, zašto“, u cilju zadovoljenja regulatornih zahteva, kao i zahteva potrošača za tačnim i detaljnim informacijama o proizvodu.

Cilj EPCIS-a je da različitim aplikacijama omoguće kreiranje vidljivih podataka o događaju, i deljenje, kako unutar preduzeća, tako i između kompanija, što rezultuje omogućavanjem zajedničkog uvida u fizičke, odnosno digitalne objekte, svim korisnicima u poslovnom kontekstu.

EPCIS se koristi u kombinaciji sa GS1 CBV standardom (GS1 Core Business Vocabulary (CBV) – GS1 Osnovni poslovni rečnik). CBV obezbeđuje definicije vrednosti podataka koji se mogu koristiti za popunu strukture podataka, definisanih u standardu EPCIS-a. Upotreba standardizovanog rečnika, koji obezbeđuje CBV standard, od ključnog je značaja za interoperabilnost i jako važan za obezbeđenje upita podataka, smanjenjem različitosti načina na koje različite kompanije izražavaju zajedničke namere. Uputstvo za EPCIS i CBV pruža uvod u ove standarde i način njihove implementacije.