GS1 EDI obezbeđuje globalne standarde elektronsku poslovnu komunikaciju, koja omogućava automatsku, elektronsku razmenu usaglašenih poslovnih podataka između trgovinskih partnera. Ova vrsta automatizacije omogućava da se ta razmena obavlja na brz, efikasan, pouzdan i precizan način.

GS1 trenutno raspolaže sa 3 seta komplementarnih EDI standarda:

Oni se ravnomerno koriste, mada je XML prilagodljiviji u razmeni informacija, koristeći tehnologije bazirane na internetu.

Kome su namenjeni GS1 EDI standardi?

GS1 Global Office na godišnjem nivou sprovodi istraživanje, radi procene statusa EDI zajednice širom sveta. Tim istraživanjem vrši se merenje implementacije EDI standarda u zemljama, u kojima rade GS1 nacionalne organizacije.

Da li ste znali da su, u 2015.godini:

  • GS1 EANCOM standardi implementirani gotovo u 100.000 kompanija u 43 države
  • GS1 XML implementiran i u više od 35.000 kompanija u 33 države
  • Najčešće korišćene elektronske poruke: Porudžbenica, Račun-otpremnica (poznata i pod nazivom Obaveštenje o otpremi).

Imate neko pitanje?

Mi vam možemo pomoći oko EDI