EANCOM® je GS1 EDI standard koji se u potpunosti zasniva na UN/EDIFACT  (United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) standardu i obuhvata grupu međunarodno donetih standarda, direktiva i uputstava za elektronsku razmenu podataka.  

 

EANCOM kao podskup UN/EDIFACT obezbeđuje samo one elemente poruka koji su potrebni u poslovnim aplikacijama i koje zahteva sintaksa (obavezni elementi). Opcioni elementi, koji pokrivaju specifične poslovne zahteve, nerelevantne za GS1 korisnike, su izostavljeni.  

 

EANCOM obuhvata elektronske poruke, GS1 standarde za fizičku identifikaciju trgovinskih i logističkih jedinica i globalne lokacijske brojeve koji identifikuju poslovne partnere. Omogućava integraciju fizičkog toka robe sa informacijom o istoj koja se šalje elektronskim putem

  Kako funkcioniše EANCOM® >

 

EANCOM prevedene poruke

 

  Pogledajte EANCOM poruke >