GS1 kompanijski prefiks

Upravljanje GS1 identifikacionim sistemom vrši se preko pažljivo ustanovljenih pravila i odnosa upravljanja na različitim nivoima širom sveta. Proces je složen jer se GS1 identifikacioni sistem koristi za identifikaciju mnogih stvari, u mnogim mestima, i na mnogo načina.

Ključni koncepti:

  • GS1 kompanijski prefiks obezbeđuje način da GS1 organizacija članica jedinstveno i globalno identifikuje stvari kao što su trgovinske jedinice, logističke jedinice, lokacije strane i imovine.
  • GS1 Global Office (GS1 GO) dodeljuje GS1 prefiks organizaciji članici (MOS)
  • GS1 Nacionalna organizacija zatim dodeljuje GS1 kompanijski prefiks GS1 članovima
  • GS1 kompanije onda kombinuju svoj GS1 kompanijski prefiks sa GS1 određenim referentnim brojevima da se identifikuju stvari koje prodaje, isporučuje ili poseduje.

Spisak svih GS1 prefiksa

GS1 prefiks ne znači da je artikal proizveden u toj zemlji već da je izdat u dotičnoj nacionalnoj asocijaciji.

Upravljanje GS1 sistemom se vrši lokalno od strane GS1 organizacija osnovanih u preko 100 zemalja. GS1 organizacije koriste svoje dodeljene prefiks za dodelu GS1 prefiksa kompanije svojim kompanijama članicama kako bi one mogle da oforme GS1 identifikacione ključeve.

000 - 019

GS1 US

020 - 029

Definiše ih svaka nacionalna organizacija za svoje područje

030 - 039

GS1 US

040 - 049

Definiše ih svaka nacionalna organizacija za svoje područje

050 - 059

GS1 US

060 - 139

GS1 US

200 - 299

Definiše ih svaka nacionalna organizacija za svoje područje  

300 - 379

GS1 Francuska

380

GS1 Bugarska

383

GS1 Slovenija

385

GS1 Hrvatska

387

GS1 BIH (Bosna i Hercegovina)

389

GS1 Crna Gora

400 - 440

GS1 Nemačka

450 - 459 & 490 - 499

GS1 Japan

460 - 469

GS1 Rusija

470

GS1 Kirgistan

471

GS1 Tajvan

474

GS1 Estonija

475

GS1 Letonija

476

GS1 Azerbedžan

477

GS1 Litvanija

478

GS1 Uzbekistan

479

GS1 Šri Lanka

480

GS1 Filipini

481

GS1 Belorusija

482

GS1 Ukrajina

483

GS1 Turkmenistan

484

GS1 Moldavija

485

GS1 Jermenija

486

GS1 Gruzija

487

GS1 Kazahstan

488

GS1 Tadžikistan

489

GS1 Hong Kong

500 - 509

GS1 UK

520 - 521

GS1 Grčka

528

GS1 Liban

529

GS1 Kipar

530

GS1 Albanija

531

GS1 Makedonija

535

GS1 Malta

539

GS1 Irska

540 - 549

GS1 Belgija & Luxemburg

560

GS1 Portugalija

569

GS1 Island

570 - 579

GS1 Danska

590

GS1 Poljska

594

GS1 Rumunija

599

GS1 Mađarska

600 - 601

GS1 Južna Afrika

603

GS1 Gana

604

GS1 Senegal

608

GS1 Bahrein

609

GS1 Mauricius

611

GS1 Moroko

613

GS1 Alžir

615

GS1 Nigerija

616

GS1 Kenija

618

GS1 Obala Slonovače

619

GS1 Tunis

620

GS1 Tanzanija

621

GS1 Sirija

622

GS1 Egipat

623

GS1 Brunej

624

GS1 Libija

625

GS1 Jordan

626

GS1 Iran

627

GS1 Kuvajt

628

GS1 Saudiska Arabija

629

GS1 Emirati

640 - 649

GS1 Finska

690 - 699

GS1 Kina

700 - 709

GS1 Norveška

729

GS1 Izrael

730 - 739

GS1 Švedska

740

GS1 Gvatemala

741

GS1 El Salvador

742

GS1 Honduras

743

GS1 Nikaragva

744

GS1 Kosta Rika

745

GS1 Panama

746

GS1 Republika Dominikana

750

GS1 Meksiko

754 - 755

GS1 Kanada

759

GS1 Venecuela

760 - 769

GS1 Švajcarska

770 - 771

GS1 Kolombija

773

GS1 Urugvaj

775

GS1 Peru

777

GS1 Bolivija

778 - 779

GS1 Argentina

780

GS1 Čile

784

GS1 Paragvaj

786

GS1 Ekvador

789 - 790

GS1 Brazil  

800 - 839

GS1 Italija  

840 - 849

GS1 Španija  

850

GS1 Kuba

858

GS1 Slovačka

859

GS1 Češka

860

 GS1 Srbija

865

GS1 Mongolija

867

GS1 Severna Koreja

868 - 869

GS1 Turska

870 - 879

GS1 Holandija

880

GS1 Južna Koreja

884

GS1 Kambodža

885

GS1 Tajland

888

GS1 Singapur

890

GS1 Indija

893

GS1 Vijetnam

896

GS1 Pakistan

899

GS1 Indonezija

900 - 919

GS1 Austrija

930 - 939

GS1 Australija

940 - 949

GS1 Novi Zealand

950

GS1 Global Office

951

GS1 Global Office (EPCglobal)

955

GS1 Malezija

958

GS1 Makau

960-969

Global Office (GTIN-8s)

977

Serijske publikacije (ISSN)

978 - 979

Knjige (ISBN)

980

Refunfacija

981 - 984

GS1 za zajedničku valutu u regionu

99

GS1 Kuponi

Zabeleške:

960 i 9610-9614 su dodeljeni GS1 UK za izdavanje GTIN-8

Prefiksi koji nisu navedeni zadržava GS1 global za dodeljivanje nečlanicama i za buduća učlanjenja.