Kriterijumi i visina pristupnine, članarine i odštetnog zahtjeva