Prelazak na glavni meni

Izračunavanje cifre za proveru

Cifra za proveru je je poslednja (krajnja desna) cifra GTIN-a. Računa se na bazi ostalih cifara u broju i koristi se da potvrdi da je bar kod ispravno skeniran ili da je broj ispravno sastavljen.

Možete ručno da izračunate Cifru za proveru .

Izračunaj cifru za proveru