Za kompanije koje žele da štampaju bar kod direktno na kartonu, a posebno na valovitom kartonu, najpogodniji je ITF-14 simbol zbog većih tolerancija pri štampi. Moguća je predštampa ili direktna štampa pomoću termal-transfer ili ink-jet štampača.

Ovi simboli mogu da se koriste da predstave GTIN kada nema potrebe da se pruži bilo koja dodatna informacija kao što je datum „najbolje upotrebiti do“, neto težina ili serijski broj. Ovi simboli su uvedeni da bi se potpomoglo štampanje čitljivih bar kodova direktno na valovitim pakovanjima (jer su veći od EAN/UPC simbola i imaju jednostavniju šemu pruga i međuprostora koju skeneri mogu lakše da dekodiraju).

ITF-14
  • Simbol ID: ]I1
  • Kapacitet: 14 brojeva
  • Podržava GTIN
 

Za zbirna pakovanja dozvoljeni opseg veličina H–dimenzije je od 0,495 mm do 1,016 mm (što je jednako faktorima uvećanja od 48,7% do 100%). Najmanje dimenzije mogu da se koriste samo na etiketama tako da, ako se koriste valovita pakovanja, mora da se koristi veličina od najmanje 62,5%. Koja god veličina simbola da se koristi, visina pruga mora da bude najmanje 32 mm, jer to olakšava skeniranje bar kodova.

Dimenzije date u nastavku ne uključuju okvirne pruge.
Najmanja veličina (50%): 71,40 mm x 12,70 mm (širina x visina)
Najveća veličina (100%): 142,75 mm x 32,00 mm
Ciljne dimenzije: 142,75 mm x 32,00 mm
X-dimenzija za ciljnu veličinu: 1,016 mm


Napomena: Najmanje veličine su propisane samo za aplikacije opšte distribucije u maloprodaji


Za efikasno čitanje u bilo kojim uslovima, uključujući i skeniranje na pokretnoj traci, ITF-14 simbol mora da se štampa sa faktorom uvećanja blizu 100%, dok je najmanji faktor uvećanja 50%. 

 

Potreban Vam je barkod ?

Radeći sa GS1 Crna Gora možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu