GS1 Data Matrix je samostalna, dvodimenzionalna matrična simbologija sačinjena od kvadratnih modula uređenih u okviru strukture za nalaženje. Za razliku od simbola kompozitne komponente, GS1 Data Matrix ne zahteva linearni simbol. GS1 Data Matrix se nalazi u javnoj upotrebi od 1994.

Data Matrix ISO verzija ECC 200 je jedina verzija koja podržava strukture podataka GS1 sistema, uključujući funkcijski znak simbola 1. ECC 200 verzija Data Matrix-a koristi korekciju greške po Rid-Solomonu i ova karakteristika pomaže u ispravljanju delimično oštećenih simbola. Kada se simbologija opisuje kao GS1 Data Matrix, radi se o ECC 200 verziji Data Matrix-a. Ova verzija Data Matrix-a je stabilna verzija simbologije, slično kao i ISO verzije postojećih simbologija GS1 sistema. 

 

GS1 DataMatrix
  • Simbol ID: ]d2
  • Kapacitet: 3116 Brojeva, 2335 Alfanumeričkih karaktera
  • Omnidirekcionalan
  • Podržava sve ključeve
  • Podržava atribute
     

Napomena: Gore prikazani GS1 Data Matrix simbol je uvećan da bi se prikazali detalji

Najmanja H-dimenzija: 0,396 mm (0.0156 in)

Ciljna H-dimenzija: 0,495 mm (0.0195 in)

Najveća H-dimenzija: 0,990 mm (0.0390 in)

Napomena: Najmanje veličine su propisane samo za maloprodajni POS

Implementacija GS1 Data Matrix-a mora se obavljati prema prihvaćenim GS1 uputstvima za primenu.

Korisnik će morati da potraži standarde za GS1 opšte specifikacije .

Neki od proizvodnih procesa koji mogu da se koriste za izradu GS1 Data Matrix simbola su sledeći:

  • Direktno označavanje delova, kao što se čini kod “ukucavanja” tačkica na predmetima, kao kod automobilskih i avionskih metalnih delova, medicinskih instrumenata i hirurških implantata
  • Lasersko ili hemijsko gravirani delovi sa niskim kontrastom ili svetlo označeni elementi na tamnoj pozadini (npr. štampane ploče i elektronske komponente, medicinski instrumenti, hirurški implantati)
  • Delovi označeni ink-jet štampom velike brzine i komponente na kojima označene tačke ne mogu da formiraju linearni simbol koji bi mogao da se skenira
  • Veoma male jedinice koje zahtevaju kvadratni prostor za simbologiju i/ili ne mogu da se označe u okviru određenog mesta na pakovanju postojećim GS1 DataBar i kompozitnim simbolima

GS1 Data Matrix simboli se čitaju 2D skenerima za čitanje slika ili video sistemima. Većina drugih skenera, koji ne čitaju dvodimenzionalne slike, ne mogu da čitaju GS1 Data Matrix. Upotreba GS1 Data Matrix simbola treba da bude ograničena na nove primene u kojima se koriste skeneri koji čitaju sliku duž celog lanca snabdevanja.  

 
 

Nemate bar kod?

Radeći sa GS1 Crna Gora možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu