GS1 DataBar je familija linearnih simbologija koja se koristi u GS1 sistemu. Postoje tri vrste GS1 DataBar simbola, od kojih dve imaju više verzija optimiziranih za različite zahteve primena.Svaki član familije GS1 DataBar može da se štampa kao samostalni linearni simbol ili kao komponenta kompozitnog simbola sa pridruženom (2D) kompozitnom komponentom odštampanom iznad linearne GS1 DataBar komponente. Familija GS1 DataBar je u potpunosti opisana u ISO/IEC 24724 (Ranije RSS, sada GS1 DataBar).

Sistemi za skeniranje koji čitaju GS1 DataBar simbole zahtevaju adekvatno programiranje. Pogledajte >

Tipovi DataBar bar kodova

GS1 DataBar familija se sastoji od sedam simbola ukupno: četiri mogu da se čitaju na POS terminalima a tri ne mogu. Ovde su prikazani bar kodovi koji mogu da se čitaju na POS-u .

 

GS1 DataBar

Omnidirekcionalni

 • Simbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 14 brojeva
 • Omnidirekcioni
 • Podržava GTIN, GCN

GS1 DataBar

naslagani omnidirekcioni

 • Simbol ID: ]E0
 • Kapacitet: 14 brojeva
 • Omnidirekcionil
 • Podržava GTIN, GCN

GS1 DataBar

prošireni naslagani

 • Simbol ID: ]E0
 • Kapacitet: Maksimum 74 Brojeva/ 41 alfanumerik
 • Omnidirectional
 • Podržava GTIN, GCN
GS1 DataBar
Prošireni

 • Simbol ID: ]E0
 • Kapacitet: Maksimum 74 brojeva/ 41 alfanumerik
 • Omnidirekcioni
 • Podržava GTIN, GCN

 

 

Potreban Vam je barkod ?

Radeći sa GS1 Crna Gora možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu