GS1-128 simbologija je varijanta simbologije Code 128. GS1 ima ekskluzivnu licencu za njeno korišćenje. Nije namenjena za čitanje na jedinicama koje prolaze kroz maloprodajna naplatna mesta. GS1-128 može da kodira GTIN i dodatne podatke korišćenjem GS1 aplikacionih identifikatora.

Ovi bar kodovi su uvedeni da bi se omogućilo korisnicima da pruže dodatne informacije o proizvodu zajedno sa GTIN-om koji ga identifikuje. Zato se često koriste za proizvode sa kratkim životnim vekom ili za one koje je potrebno pojedinačno pratiti pomoću serijskih brojeva. Ovo su simboli koji se koriste za trgovinske jedinice promenljive mere jer je potrebno da kodiraju GTIN proizvoda i njegovu meru, a za hranu obično neto težinu. Ovi bar kodovi će se obično štampati na zahtev i mnogi korisnici će za to da koriste termal-transfer štampače, mada mogu da se koriste i druge tehnike.

Ovi simboli su slični EAN/UPC bar kodovima po tome što ne mogu da se štampaju direktno na valovitom kartonu pa ih mnogi korisnici štampaju na etiketama.

GS1-128 
  • Simbol ID: ]C1
  • Kapacitet: 48 Alfanumerički kapacitet
  • Podržava sve GS1 ključeve

 

GS1-128 je promenljive dužine i zavisi od broja znakova koji se kodiraju, od vrste znakova koji se kodiraju i od X-dimenzije (koja određuje celokupnu veličinu simbola). Za datu dužinu podataka, veličina simbola je promenljiva u okviru granica da bi se prilagodila opsezima kvaliteta pri različitim procesima štampe. Simbol je napravljen da može da se čita dvosmerno fiksnim ili pokretnim skenerima.

Zasnovani na ciljnim dimenzijama (X-dimenzija: 1 mm), GS1-128 simboli mogu da se štampaju sa faktorom uvećanja u granicama od 25 % do 100 %. Za efikasno čitanje u bilo kojim uslovima, uključujući i skeniranje na pokretnoj traci, mora da se koristi minimalni faktor uvećanja od 50%. Za zbirna pakovanja dozvoljeni opseg veličina je isti kao i za ITF-14 simbole tako da se opseg H-dimenzije kreće od 0,495 mm do 1,016 mm (što je jednako opsegu uvećanja od 48,7% do 100%). Kao i kod ITF-14 simbola, visina pruga uvek mora biti najmanje 32 mm.  

 

Potreban Vam je barkod ?

Radeći sa GS1 Crna Gora možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu