Barkodovi su simboli koji se mogu elektronski skenirati pomoću lasera ili raznih sistema sa kamerom.

Oni se koriste za kodiranje informacija kao što su brojevi proizvoda, serijski brojevi i serije. Barkodovi igraju ključnu ulogu u lancu snabdevanja, omogućavajući strankama kao što su trgovci, proizvođači, korisnici transportnih usluga i bolnice da automatski identifikuju i prate proizvode dok se kreću kroz lanac snabdevanja.

GS1 upravlja sa nekoliko vrsta bar kodova. Svaki je dizajniran za upotrebu u drugačijoj situaciji.

EAN/UPC familija

Prepoznatljivi jednodimenzionalni bar kodovi koji se koriste u celom svetu.

Pogledati detaljnije>

DataBar familija

GS1 DataBar je familija linearnih simbologija koja se koristi u okviru GS1 sistema 

Pogledati detaljnije>

Jednodimenzionalni bar kodovi se isključivo koriste u opštoj distribuciji i logistici.

ITF-14 (Interleaved 2-of-5, Preplitanje 2 od 5) bar kodovi nose ID brojeve samo na trgovinskim jedinicama koje ne prolaze kroz naplatna mesta. ITF-14 simboli su pogodniji za direktno štampanje na valovitom kartonu.

GS1-128 bar kod simbologija je podskup bar kod simbologije Code 128. Isključivu dozvolu za upotrebu ove simbologije ima GS1. Ova, krajnje fleksibilna simbologija kodira nizove elemenata koji koriste aplikacione identifikatore.

Pogledati detaljnije>

Dvodimenzionalni bar kodovi

Samo Data Matrix ISO verzija ECC 200 podržava strukture podataka GS1 sistema.

GS1 QR kod je podskup standarda ISO/IEC 18004 QR kod 2005. QR kod 2005 podržava strukture podataka GS1 sistema, uključujući funkcijski znak simbola 1. GS1 QR kod se primenjuje u skladu sa odobrenim standardima GS1 sistema

Pogledati detalje>


 

Potreban Vam je barkod?

Radeći sa GS1 Crna Gora možete biti sigurni da ćete dobiti jedinstvene bar kodove u svetu i oni će biti čitljivi u celom svetu.

Kompanijski prefiks