Najnovija verzija Ova strana sadrži najnoviju verziju GS1 opšte specikacije

GS1 opšte specifikacije je dokumenat sa glavnim standardima GS1 sistema gde se opisuje kako treba da se koriste bar kodovi i identifikacioni ključevi.

Preuzmite ovaj standard
GS1 opšte specifikacije 15

 

  • Sadržaj GS1 opštih specifikacija:

 

Tema

Sekcija

Osnove i principi GS1 sistema

1

Trgovinske jedinice

2.1

Logističke jedinice

2.2

Sredstva

2.3

Lokacije

2.4

Uslužni odnosi

2.5

Specijalne primene

2.6

Aplikacioni identifikatori

3

Pravila za GS1 ključeve

4.2-12

Povezivanje podataka

4.13

Pravila za čoveku čitljivu interpretaciju

4.14

Prakse korišćenja više bar kodova za potrošačke trgovinske jedinice (međusektorske)

4.15

Nosioci podataka

5

Izrada i ocena kvaliteta bar koda

5.5

Uputstva za postavljanje simbola

6

AIDC Pravila za proveru

7

Rečnik

8

O ovom standardu

Ovo je verzija broj: 15

Objavljena je: Jan 2015

Sledeća verzija je u Jan. 2016

Još pitanja ?

Mi vam možemo pomoći oko primene standarda.