• Izvod iz Statuta GS1 Crna Gora
 • Član 7.

  Organi udruženja su Skupština i Lice ovlašćeno za zastupanje.

  Skupština i Lice ovlašćeno za zastupanje mogu obrazovati svoja stalna i/ili povremena radna tijela radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga (komisije, odbori i slično).

  Pored Skupštine i Lica ovlašćenog za zastupanje, organ udruženja je i Upravni odbor asocijacije.

  Član 8.

  Skupština je najviši organ Udruženja.

  Sastav Skupštine odražava zastupljenost članica po osnovu djelatnosti koje obavljaju, sjedišta i statusa.

  Skupštinu čine sve članice Asocijacije, koje su platile svoje obaveze.