O nama

Posao je lakši kada govorite istim jezikom sa svojim kupcima, dobavljačima i partnerima.

GS1 je neutralna, neprofitna, međunarodna organizacija koja radi na razvoju standarda i rešenja za poboljšanje efikasnosti i preglednosti u lancu snabdevanja, u različitim privrednim granama. U svoj rad uključuje globalnu zajednicu trgovinskih partnera, privrednih organizacija i proizvođača opreme i savremenih tehnologija kako bi se razumele poslovne potrebe i razvili standardi kao odgovor na iste. GS1 je podstaknuta radom dva miliona korisničkih organizacija, u preko 20 privrednih sektora uključujući maloprodaju i sektor robe široke potrošnje, zdravstvo, transport i logistiku, itd. Danas, GS1 Sistem standarda predstavlja najšire korišćen sistem standarda u lancu snabdevanja u svetu. Ima svoje nacionalne organizacije članice u preko 110 zemalja i svoje sedište u Briselu.

Pogledajte šta mi radimo

GS1 priča

Sve je počelo sa bar kodom

 

3. aprila 1973.godine, vodeći trgovinski lanci u Americi, odabrali su standard za identifikaciju proizvoda, danas poznat kao GS1 Bar kod. Ova odluka je posledično stvorila globalni poslovni jezik koji, do danas, omogućava preglednost u čitavom lancu snabdevanja u više različitih sektora.

Samo godinu dana kasnije (26. Juna 1974., u 8:01h), prvi GS1 bar kod je skeniran po prvi put u gradiću Troj, u državi Ohajo (SAD). Kako smo mogli da zamislimo da će, 40 godina kasnije, preko 5.000.000.000 proizvoda biti skenirano svakoga dana, širom sveta? Identifikacija proizvoda predstavlja mnogo više od pukog obeležavanja i skeniranja robe: ona omogućava uspostavljanje globalnog tržišta.

 

GS1 ima više od milion članica.

Mi radima sa organizacijama svih veličina od malih poljoprivrednih proizvođača do velikih kompanija..

 

Preko 5 milijardi puta dnevno se očita bar kod i čuje poznati zvuk na POS-u.